Cauza T-621/14: Hotărârea Tribunalului din 24 iunie 2015 – Infocit/OAPI – DIN (DINKOOL) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale DINKOOL — Marca internațională figurativă anterioară DIN — Identificator comercial național anterior DIN — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]