Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/433 af 22. marts 2016 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza af subtype H7N8 (EØS-relevant tekst)$