EMP Ühiskomitee otsus nr 14/96, 4. märts 1996, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)