PROPCELEX Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 14/96 от 4 март 1996 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП