POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Poročevalec: Ignazio Corrao