Ir-Regolament Nru 96 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) — Dispożizzjonijiet uniformi dwar l-approvazzjoni ta’ magni li għandhom jiġu installati fi tratturi agrikoli u forestali u f’makkinarju mobbli mhux tat-triq fir-rigward tal-emissjonijiet tas-sustanzi niġġiesa li tarmi l-magna [2019/547]