ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3174/02 υποβολή: Dorette Corbey (PSE) προς την Επιτροπή. Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.