Zadeva T-57/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2016 – Trajektna luka Split/Komisija (Državna pomoč — Pristaniške storitve — Domnevna pomoč v korist javnega ponudnika trajektnih storitev Jadrolinija — Določitev tarif za pristaniške storitve v pristanišču Split za notranji prevoz na ravni, ki je domnevno nižja od tarif v drugih pristaniščih Hrvaške in za mednarodni prevoz — Zasebni ponudnik, ki je imetnik domnevno izključne koncesije za upravljanje s potniškim terminalom pristanišča Split — Sklep, s katerim je bil ugotovljen neobstoj pomoči — Pojem pomoči — Državne pomoči)