Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 235/2011 z  10. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny