Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 235/2011 ( 2011. gada 10. marts ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai