Mål C-1/15 SA: Ansökan om tillstånd att verkställa en säkerhetsåtgärd, ingiven den 12 januari 2015 – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL mot Europeiska kommissionen