Дело C-1/15 SA: Молба за разрешение за налагане на запор, подадена на 12 януари 2015 г. — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Европейска комисия