Sag C-349/16: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. juni 2017 — T.KUP SAS mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — dumping — forordning (EF) nr. 1472/2006 — import af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Kina og Vietnam — gyldigheden af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1294/2009 — genoptagelse af undersøgelsen af antidumpingforanstaltninger, der udløber — ikke forretningsmæssigt forbundne importører — stikprøver — Den Europæiske Unions interesse)