Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/245, annettu 10 päivänä helmikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi