Sprawa C-591/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 czerwca 2019 r. — Republika Austrii/Republika Federalna Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 18, 34, 56 i 92 TFUE — Uregulowanie państwa członkowskiego przewidujące opłatę za użytkowanie infrastruktury dla pojazdów samochodowych osobowych — Sytuacja, w której właściciele pojazdów zarejestrowanych w tym państwie członkowskim korzystają ze zwolnienia z podatku od pojazdów samochodowych w wysokości odpowiadającej tej opłacie)