C-591/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2019. június 18-i ítélete — Osztrák Köztársaság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 18., EUMSZ 34., EUMSZ 56. és EUMSZ 92. cikk — A személygépkocsikra infrastruktúra-használati díjat kivető tagállami szabályozás — Olyan helyzet, amelyben az e tagállamban nyilvántartásba vett járművek üzembentartói az e díjnak megfelelő összegű gépjárműadó-mentességben részesülnek)