predmet C-591/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 18. lipnja 2019. — Republika Austrija protiv Savezne Republike Njemačke (Povreda obveze države članice — Članci 18., 34., 56. i 92. UFEU-a — Propis države članice kojim se predviđa infrastrukturna pristojba za osobna vozila — Situacija u kojoj se vlasnicima vozila registriranih u toj državi članici priznaje oslobođenje od poreza na motorna vozila u iznosu te pristojbe)