Padomes Regula (EK) Nr. 1342/2008 ( 2008. gada 18. decembris ), ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai un atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2004