Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 2008 m. gruodžio 18 d. nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 423/2004