Opinia Komitetu Regionów – Klastry i polityka dotycząca klastrów