Mål T-408/19: Talan väckt den 28 juni 2019 — Mezzaroma mot parlamentet