EMP Ühiskomitee otsus nr 22/98, 31. märts 1998, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine) ja IV lisa (energeetika)