Sprawa C-409/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Gießen (Niemcy) w dniu 3 września 2007 r. — Avalon Service-Online-Dienste GmbH przeciwko Wetteraukreis