Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 05/03/2012) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6475 - AXA REIM / CBRE PFCE MANAGEMENT / WARSAW III) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)