Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά της Ακτής του Ελεφαντοστού, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2004