Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9670 – APMC Group / GSEZ Cargo Ports / GSEZ Mineral Port / TIPSP / Arise) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 23/02