DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou o společném leteckém prostoru jménem Unie (14205/2019 - C9-0192/2019 - 2012/0006(NLE)) Výbor pro dopravu a cestovní ruch Zpravodaj: Roberts Zīle