Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Europese Unie op de volgende vijf vergaderingen van de Internationale Walvisvaartcommmissie, met inbegrip van de bijbehorende intersessionele vergaderingen, in te nemen standpunt over voorstellen voor wijzigingen van het Internationale Verdrag tot regeling van de walvisvangst en het reglement daarvan