Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fil-ħames laqgħat li jmiss tal-Kummissjoni Internazzjonali dwar il-Kaċċa għall-Balieni, inkluż fil-laqgħat ta' bejn is-sessjonijiet relatati magħhom, fir-rigward tal-proposti għal emendi għall-Konvenzjoni Internazzjonali għar-Regolazzjoni tal-Kaċċa għall-Balieni u l-Iskeda tagħha