Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да заеме Европейският съюз на следващите пет заседания на Международната комисия по китолов, включително на свързаните с тях заседания между сесиите, по отношение на предложенията за изменения на Международната конвенция за регламентиране на китолова и на нейния График