Pisemne zapytanie E-1205/07 skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji. środków UE przeznaczonych na finansowanie przystani