Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 27 januari 2000.