Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Jacobs της 27ης Ιανουαρίου 2000.