Lieta C-575/16: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 15. marta spriedums – Eiropas Komisija/Čehijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — LESD 49. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Notāri — Pilsonības nosacījums — LESD 51. pants — Dalība valsts varas īstenošanā)