Zaak T-357/14: Beschikking van het Gerecht van 3 februari 2016 — Experience Hendrix/BHIM — JH Licence (Jimi Hendrix)