Popravek Sklepa Sveta (EU) 2020/1532 z dne 12. oktobra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 66. seji Odbora za harmonizirani sistem Svetovne carinske organizacije v zvezi s predvidenim sprejetjem mnenj o uvrstitvi, odločitev o uvrstitvi, sprememb pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema ali drugih nasvetov glede razlage harmoniziranega sistema ter predvidenim sprejetjem priporočil za zagotovitev enotne razlage harmoniziranega sistema v skladu s Konvencijo o harmoniziranem sistemu (Uradni list Evropske unije L 352 z dne 22. oktobra 2020)