Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1532 tat-12 ta’ Ottubru 2020 dwar il-pożizzjoni li trid tittieħed, f’isem l-Unjoni Ewropea, fis-66 sessjoni tal-Kumitat tas-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali fir-rigward tal-adozzjoni maħsuba ta’ Opinjonijiet ta’ Klassifikazzjoni, deċiżjonijiet ta’ klassifikazzjoni, emendi għan-Noti ta’ Spjegazzjoni tas-Sistema Armonizzata jew pariri oħra dwar l-interpretazzjoni tas-Sistema Armonizzata, u ta’ rakkomandazzjonijiet biex tiġi żgurata l-uniformità fl-interpretazzjoni tas-Sistema Armonizzata taħt il-Konvenzjoni dwar is-Sistema Armonizzata (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 352 tat-22 ta’ Ottubru 2020)