Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2020/1532 (2020. gada 12. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas komitejas 66. sesijā attiecībā uz klasifikācijas atzinumu, klasifikācijas lēmumu, Harmonizētās sistēmas skaidrojumu grozījumu vai citu padomu par Harmonizētās sistēmas interpretāciju iecerēto pieņemšanu un attiecībā uz ieteikumu pieņemšanu par vienveidības nodrošināšanu Harmonizētās sistēmas konvencijā paredzētās Harmonizētās sistēmas interpretācijā (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 352, 2020. gada 22. oktobris)