2020 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimo (ES) 2020/1532 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi 66-oje Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos komiteto sesijoje, dėl pagal Konvenciją dėl Suderintos sistemos numatomų priimti klasifikavimo nuomonių, klasifikavimo sprendimų, Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ar kitų pasiūlymų dėl Suderintos sistemos aiškinimo pakeitimų ir rekomendacijų Suderintos sistemos aiškinimo vienodumui užtikrinti klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 352, 2020 m. spalio 22 d.)