Поправка на Решение (ЕС) 2020/1532 на Съвета от 12 октомври 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 66-ата сесия на Комитета по Хармонизираната система към Световната митническа организация във връзка с предвиденото приемане на мнения за класиране, решения за класиране, изменения на Обяснителните бележки към Хармонизираната система или други съвети относно тълкуването на Хармонизираната система и на препоръки за осигуряване на унифицирано тълкуване на Хармонизираната система съгласно Конвенцията по Хармонизираната система (Официален вестник на Европейския съюз L 352 от 22 октомври 2020 г.)