Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2011 ( EUT C 100, 31.3.2011 )