Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1929 tal-10 ta' Diċembru 2018 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna