Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1929, annettu 10 päivänä joulukuuta 2018, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta