Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1929 на Съвета от 10 декември 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна