Pisemne zapytanie E-6639/08 skierowane przez: Hansa-Petera Martina (NI) do Komisji. urzędników, których głównym miejscem zamieszkania jest Luksemburg