Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 700/2012 ( 2012. gada 30. jūlijs ) par atvilkumiem no nozvejas kvotām, kas pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem 2012. gadā, pamatojoties uz šo krājumu pārzveju iepriekšējos gados