Priekšlikums PADOMES LĒMUMS, ar ko pārtrauc Kohēzijas fonda saistības Ungārijā