Kommissionens förordning (EG) nr 1311/98 av den 24 juni 1998 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål