Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Spania/Galicia Textiles Rezoluția Parlamentului European din 7 octombrie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles din Spania) (COM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))