Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Espanja/Galician tekstiilit Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Espanja) (KOM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))